Telegram-kanallar reytingi

#1

1 583 235

obunachilar

447.3k

1 post qamrovi

2 182.8

iqtibos indeksi
#2

468 944

obunachilar

227.9k

1 post qamrovi

464.6

iqtibos indeksi
#3

394 200

obunachilar

172.2k

1 post qamrovi

1 179.2

iqtibos indeksi
#4

389 136

obunachilar

243.3k

1 post qamrovi

952.2

iqtibos indeksi
#5

162 198

obunachilar

62.5k

1 post qamrovi

24.9

iqtibos indeksi
#6

145 872

obunachilar

44.4k

1 post qamrovi

1 184.6

iqtibos indeksi
#7

124 130

obunachilar

74.2k

1 post qamrovi

778.5

iqtibos indeksi
#8

123 514

obunachilar

95.7k

1 post qamrovi

822.3

iqtibos indeksi
#9

123 420

obunachilar

41.9k

1 post qamrovi

534.3

iqtibos indeksi
#10

110 392

obunachilar

51.7k

1 post qamrovi

71.8

iqtibos indeksi
#11

101 165

obunachilar

33.4k

1 post qamrovi

42.6

iqtibos indeksi
#12

93 944

obunachilar

29.1k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#13

89 132

obunachilar

45.5k

1 post qamrovi

631.7

iqtibos indeksi
#14

79 642

obunachilar

18.8k

1 post qamrovi

11.9

iqtibos indeksi
#15

78 331

obunachilar

45.5k

1 post qamrovi

214.6

iqtibos indeksi
#16

73 931

obunachilar

26.7k

1 post qamrovi

292.9

iqtibos indeksi
#17

73 430

obunachilar

1.4k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#18

65 522

obunachilar

32k

1 post qamrovi

609.4

iqtibos indeksi
#19

65 509

obunachilar

15.1k

1 post qamrovi

627.0

iqtibos indeksi
#20

64 445

obunachilar

15.9k

1 post qamrovi

80.9

iqtibos indeksi
#21

62 262

obunachilar

35k

1 post qamrovi

182.0

iqtibos indeksi
#22

60 306

obunachilar

250

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#23

60 064

obunachilar

18.2k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#24

57 004

obunachilar

26.1k

1 post qamrovi

219.5

iqtibos indeksi
#25

56 156

obunachilar

50.2k

1 post qamrovi

49.9

iqtibos indeksi
#26

55 258

obunachilar

21.9k

1 post qamrovi

733.6

iqtibos indeksi
#27

53 783

obunachilar

28.5k

1 post qamrovi

16.1

iqtibos indeksi
#28

53 169

obunachilar

39k

1 post qamrovi

272.9

iqtibos indeksi
#29

50 404

obunachilar

12.7k

1 post qamrovi

153.4

iqtibos indeksi
#30

50 309

obunachilar

67.3k

1 post qamrovi

228.3

iqtibos indeksi
#32

49 870

obunachilar

8.6k

1 post qamrovi

615.5

iqtibos indeksi
#33

49 036

obunachilar

26.3k

1 post qamrovi

23.8

iqtibos indeksi
#34

48 294

obunachilar

15.1k

1 post qamrovi

436.3

iqtibos indeksi
#35

47 228

obunachilar

14.3k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#36

46 470

obunachilar

9.8k

1 post qamrovi

726.0

iqtibos indeksi
#37

45 453

obunachilar

9.4k

1 post qamrovi

185.6

iqtibos indeksi
#38

45 278

obunachilar

11.8k

1 post qamrovi

124.3

iqtibos indeksi
#39

42 833

obunachilar

47.7k

1 post qamrovi

192.6

iqtibos indeksi
#40

42 824

obunachilar

22.6k

1 post qamrovi

46.8

iqtibos indeksi
#41

42 233

obunachilar

16.4k

1 post qamrovi

106.5

iqtibos indeksi
#42

41 830

obunachilar

3k

1 post qamrovi

0.4

iqtibos indeksi
#43

41 665

obunachilar

8.8k

1 post qamrovi

1 084.6

iqtibos indeksi
#44

41 516

obunachilar

12.6k

1 post qamrovi

1.0

iqtibos indeksi
#45

40 518

obunachilar

29k

1 post qamrovi

265.2

iqtibos indeksi
#46

38 701

obunachilar

30.2k

1 post qamrovi

216.8

iqtibos indeksi
#47

37 715

obunachilar

12.7k

1 post qamrovi

0.9

iqtibos indeksi
#48

37 679

obunachilar

44.7k

1 post qamrovi

95.3

iqtibos indeksi
#49

37 459

obunachilar

15.8k

1 post qamrovi

488.5

iqtibos indeksi
#50

36 296

obunachilar

85.4k

1 post qamrovi

297.4

iqtibos indeksi
#51

35 785

obunachilar

10.5k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#52

35 397

obunachilar

4.2k

1 post qamrovi

859.1

iqtibos indeksi
#53

35 101

obunachilar

10.9k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#54

34 829

obunachilar

8.4k

1 post qamrovi

2.3

iqtibos indeksi
#55

34 249

obunachilar

11.8k

1 post qamrovi

266.0

iqtibos indeksi
#56

33 875

obunachilar

15.7k

1 post qamrovi

19.2

iqtibos indeksi
#57

33 771

obunachilar

10.1k

1 post qamrovi

1.1

iqtibos indeksi
#59
#60

32 776

obunachilar

41.7k

1 post qamrovi

70.5

iqtibos indeksi
#61

31 707

obunachilar

2.2k

1 post qamrovi

13.6

iqtibos indeksi
#62
#63

30 086

obunachilar

12.6k

1 post qamrovi

224.8

iqtibos indeksi
#64

29 820

obunachilar

6.4k

1 post qamrovi

273.8

iqtibos indeksi
#65

28 898

obunachilar

14.5k

1 post qamrovi

210.3

iqtibos indeksi
#66

28 582

obunachilar

11.5k

1 post qamrovi

333.0

iqtibos indeksi
#67

27 305

obunachilar

8.4k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#68

27 268

obunachilar

38.6k

1 post qamrovi

53.7

iqtibos indeksi
#69

27 242

obunachilar

9.3k

1 post qamrovi

2.1

iqtibos indeksi
#70

26 961

obunachilar

13k

1 post qamrovi

422.7

iqtibos indeksi
#71

26 391

obunachilar

6.8k

1 post qamrovi

403.7

iqtibos indeksi
#72

26 303

obunachilar

17.6k

1 post qamrovi

24.4

iqtibos indeksi
#73

25 208

obunachilar

13.1k

1 post qamrovi

8.9

iqtibos indeksi
#74

25 105

obunachilar

10.5k

1 post qamrovi

30.2

iqtibos indeksi
#75

24 755

obunachilar

42.2k

1 post qamrovi

459.5

iqtibos indeksi
#76

24 560

obunachilar

11k

1 post qamrovi

2.8

iqtibos indeksi
#77

24 101

obunachilar

8.4k

1 post qamrovi

135.8

iqtibos indeksi
#78

23 921

obunachilar

11.9k

1 post qamrovi

756.3

iqtibos indeksi
#79

23 885

obunachilar

5k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#80

22 840

obunachilar

5.2k

1 post qamrovi

256.8

iqtibos indeksi
#81

22 543

obunachilar

8.2k

1 post qamrovi

1.0

iqtibos indeksi
#82

22 323

obunachilar

6.5k

1 post qamrovi

77.7

iqtibos indeksi
#83

22 129

obunachilar

6k

1 post qamrovi

606.7

iqtibos indeksi
#84

21 674

obunachilar

27.6k

1 post qamrovi

29.5

iqtibos indeksi
#85

21 643

obunachilar

9.4k

1 post qamrovi

358.5

iqtibos indeksi
#86

21 637

obunachilar

9.7k

1 post qamrovi

80.9

iqtibos indeksi
#87

21 192

obunachilar

12.4k

1 post qamrovi

3.4

iqtibos indeksi
#88

21 071

obunachilar

3.5k

1 post qamrovi

770.8

iqtibos indeksi
#89

20 998

obunachilar

17.8k

1 post qamrovi

225.4

iqtibos indeksi
#90
#91

20 632

obunachilar

5.3k

1 post qamrovi

89.7

iqtibos indeksi
#92

20 509

obunachilar

5.3k

1 post qamrovi

6.0

iqtibos indeksi
#93

20 484

obunachilar

448

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#94

20 467

obunachilar

1.4k

1 post qamrovi

84.2

iqtibos indeksi
#95

20 375

obunachilar

313

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#96

20 296

obunachilar

5k

1 post qamrovi

34.9

iqtibos indeksi
#97

19 949

obunachilar

6.4k

1 post qamrovi

0.5

iqtibos indeksi
#98

19 905

obunachilar

8.8k

1 post qamrovi

753.7

iqtibos indeksi
#99

19 654

obunachilar

4.5k

1 post qamrovi

151.6

iqtibos indeksi
#100