Telegram-kanallar reytingi

#1

1 519 605

obunachilar

427.2k

1 post qamrovi

2 236.9

iqtibos indeksi
#2

530 855

obunachilar

274.2k

1 post qamrovi

560.0

iqtibos indeksi
#3

376 645

obunachilar

160.1k

1 post qamrovi

1 200.1

iqtibos indeksi
#4

364 452

obunachilar

150.4k

1 post qamrovi

957.3

iqtibos indeksi
#5

182 934

obunachilar

79.2k

1 post qamrovi

29.3

iqtibos indeksi
#6

136 676

obunachilar

40.3k

1 post qamrovi

1 195.0

iqtibos indeksi
#7

124 383

obunachilar

65.9k

1 post qamrovi

806.3

iqtibos indeksi
#8

122 560

obunachilar

43.1k

1 post qamrovi

547.9

iqtibos indeksi
#9

114 970

obunachilar

88.1k

1 post qamrovi

831.6

iqtibos indeksi
#10

111 521

obunachilar

67.9k

1 post qamrovi

79.1

iqtibos indeksi
#11

106 921

obunachilar

33.9k

1 post qamrovi

43.9

iqtibos indeksi
#12

97 005

obunachilar

29.1k

1 post qamrovi

0.9

iqtibos indeksi
#13

84 394

obunachilar

42.2k

1 post qamrovi

633.1

iqtibos indeksi
#14

75 682

obunachilar

23.5k

1 post qamrovi

27.6

iqtibos indeksi
#15

74 291

obunachilar

63.7k

1 post qamrovi

215.8

iqtibos indeksi
#16

70 781

obunachilar

28.7k

1 post qamrovi

20.1

iqtibos indeksi
#17

70 442

obunachilar

1.5k

1 post qamrovi

0.5

iqtibos indeksi
#18

70 257

obunachilar

20.6k

1 post qamrovi

296.7

iqtibos indeksi
#19

64 214

obunachilar

41k

1 post qamrovi

205.2

iqtibos indeksi
#20

61 943

obunachilar

13.9k

1 post qamrovi

631.0

iqtibos indeksi
#21

60 860

obunachilar

55.4k

1 post qamrovi

613.1

iqtibos indeksi
#22

60 615

obunachilar

18.6k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#23

56 948

obunachilar

49.2k

1 post qamrovi

51.7

iqtibos indeksi
#25

54 983

obunachilar

25.9k

1 post qamrovi

234.5

iqtibos indeksi
#26

54 285

obunachilar

228

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#27

53 656

obunachilar

32.1k

1 post qamrovi

17.9

iqtibos indeksi
#28

52 895

obunachilar

21k

1 post qamrovi

740.6

iqtibos indeksi
#29

51 904

obunachilar

14.4k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#30

50 452

obunachilar

35.3k

1 post qamrovi

278.5

iqtibos indeksi
#31

49 944

obunachilar

18.6k

1 post qamrovi

83.0

iqtibos indeksi
#32

49 207

obunachilar

24.7k

1 post qamrovi

27.2

iqtibos indeksi
#33

47 256

obunachilar

49.4k

1 post qamrovi

231.7

iqtibos indeksi
#34

46 901

obunachilar

17.6k

1 post qamrovi

153.4

iqtibos indeksi
#35

46 869

obunachilar

8.2k

1 post qamrovi

628.4

iqtibos indeksi
#36

45 611

obunachilar

14.2k

1 post qamrovi

439.3

iqtibos indeksi
#37

45 269

obunachilar

12.7k

1 post qamrovi

1.6

iqtibos indeksi
#38

43 648

obunachilar

8.8k

1 post qamrovi

735.0

iqtibos indeksi
#39

43 500

obunachilar

3.6k

1 post qamrovi

0.4

iqtibos indeksi
#40

42 802

obunachilar

13.2k

1 post qamrovi

185.7

iqtibos indeksi
#41

42 204

obunachilar

14.9k

1 post qamrovi

124.3

iqtibos indeksi
#42

41 558

obunachilar

19.8k

1 post qamrovi

46.8

iqtibos indeksi
#43

41 478

obunachilar

10.3k

1 post qamrovi

1 166.5

iqtibos indeksi
#44

41 203

obunachilar

28.8k

1 post qamrovi

288.4

iqtibos indeksi
#45

40 856

obunachilar

55.7k

1 post qamrovi

194.5

iqtibos indeksi
#46

40 839

obunachilar

15.3k

1 post qamrovi

107.3

iqtibos indeksi
#47

40 618

obunachilar

42.2k

1 post qamrovi

103.2

iqtibos indeksi
#48

39 751

obunachilar

15.6k

1 post qamrovi

212.4

iqtibos indeksi
#49

38 622

obunachilar

10.6k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#50

38 286

obunachilar

11.1k

1 post qamrovi

3.1

iqtibos indeksi
#51

38 003

obunachilar

21.3k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#52

37 983

obunachilar

10.5k

1 post qamrovi

2.3

iqtibos indeksi
#53

37 402

obunachilar

12.2k

1 post qamrovi

0.9

iqtibos indeksi
#54

36 885

obunachilar

31.3k

1 post qamrovi

216.9

iqtibos indeksi
#55

36 241

obunachilar

10.3k

1 post qamrovi

1.3

iqtibos indeksi
#56

36 012

obunachilar

5k

1 post qamrovi

894.4

iqtibos indeksi
#57

34 579

obunachilar

14.1k

1 post qamrovi

493.8

iqtibos indeksi
#58
#60

33 960

obunachilar

58.1k

1 post qamrovi

301.7

iqtibos indeksi
#61

33 846

obunachilar

14.8k

1 post qamrovi

19.3

iqtibos indeksi
#62
#63

32 473

obunachilar

10.2k

1 post qamrovi

266.6

iqtibos indeksi
#64

32 321

obunachilar

11.4k

1 post qamrovi

377.7

iqtibos indeksi
#65

31 729

obunachilar

13.7k

1 post qamrovi

433.8

iqtibos indeksi
#66

30 907

obunachilar

17.8k

1 post qamrovi

70.5

iqtibos indeksi
#67

29 866

obunachilar

8.3k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#68

29 861

obunachilar

851

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#69

29 437

obunachilar

8.3k

1 post qamrovi

281.8

iqtibos indeksi
#70

28 674

obunachilar

86

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#71

28 471

obunachilar

33.9k

1 post qamrovi

55.1

iqtibos indeksi
#72

28 440

obunachilar

15.2k

1 post qamrovi

2.8

iqtibos indeksi
#73

28 107

obunachilar

13.3k

1 post qamrovi

226.0

iqtibos indeksi
#74

27 755

obunachilar

13k

1 post qamrovi

213.6

iqtibos indeksi
#75

26 482

obunachilar

8.8k

1 post qamrovi

2.0

iqtibos indeksi
#76

26 405

obunachilar

11.6k

1 post qamrovi

26.1

iqtibos indeksi
#77

26 355

obunachilar

12.1k

1 post qamrovi

12.1

iqtibos indeksi
#78

25 288

obunachilar

5.4k

1 post qamrovi

425.6

iqtibos indeksi
#79

24 767

obunachilar

8.6k

1 post qamrovi

32.5

iqtibos indeksi
#80

24 557

obunachilar

8.9k

1 post qamrovi

153.1

iqtibos indeksi
#81

24 285

obunachilar

5.2k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#82

23 377

obunachilar

9.5k

1 post qamrovi

802.0

iqtibos indeksi
#83

23 052

obunachilar

46.5k

1 post qamrovi

460.9

iqtibos indeksi
#84
#85

21 435

obunachilar

1.3k

1 post qamrovi

84.5

iqtibos indeksi
#86

21 369

obunachilar

6.7k

1 post qamrovi

16.4

iqtibos indeksi
#87
#88

21 195

obunachilar

5.1k

1 post qamrovi

257.2

iqtibos indeksi
#89

21 088

obunachilar

9.5k

1 post qamrovi

371.6

iqtibos indeksi
#90

21 038

obunachilar

5.3k

1 post qamrovi

16.9

iqtibos indeksi
#91

20 986

obunachilar

4.9k

1 post qamrovi

35.6

iqtibos indeksi
#92

20 974

obunachilar

5.7k

1 post qamrovi

616.8

iqtibos indeksi
#93

20 708

obunachilar

4.3k

1 post qamrovi

78.7

iqtibos indeksi
#94

20 642

obunachilar

35.8k

1 post qamrovi

31.2

iqtibos indeksi
#95

20 607

obunachilar

5.2k

1 post qamrovi

6.2

iqtibos indeksi
#96

20 465

obunachilar

3.6k

1 post qamrovi

810.2

iqtibos indeksi
#97

20 402

obunachilar

9.3k

1 post qamrovi

387.3

iqtibos indeksi
#98

20 333

obunachilar

558

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#99

20 330

obunachilar

11.2k

1 post qamrovi

4.4

iqtibos indeksi
#100